Catalá 

Pere Martir Arraut

 
Pere Martir Arraut. (Puigcerdà). Pintor de paisatges. Va realitzar els seus estudis en l'Acadèmia de Belles arts de Barcelona. Va mostrar assiduament les seves obres en les exposicions barcelonines. Va participar en 1848 en l'Exposició de l'Associació d'Amics de les Belles arts de Barcelona i en la de 1855 amb tres Paisatges i l'obra Pòrtic d'un temple, en la de 1859 amb vuit paisatges de Catalunya.

Va participar en les exposicions barcelonines de 1866 amb set paisatges (Record dels Pirineus), 1870 amb quatre paisatges dels Prineus i quatre paisatges amb animals i 1873  en l'Exposició de Belles arts de Barcelona amb dues paisatges Record dels Pirineus, Un grup de vaques, Paisatge amb vaques,Naixement del fill Jesús (autor Rafael Mengs), Impressió de les nafres de sant Francisco (Autor desconegut) , Ecce Homo,  i esbós segons Rubens de Moisés en el riu Nil.

Constava residint en 1855 en Sant Pau, 12, en 1859 en Baixada de Santa Clara, 2, en 1870  Llibreteria, 4 i en 1873 al carrer Xuclá, 15 4º de Barcelona.


Catàlegs de les exposicions, Antiqvaria, Ossorio, Rafols, Repertori

 

 

Castellano

Pedro Mártir Arraut

 

 Pedro Mártir Arraut . (Puigcerdá). Pintor de paisajes. Realizó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Mostró asiduamente sus obras en las exposiciones barcelonesas. Participó en 1848 en la Exposición de la Asociación de Amigos de las Bellas Artes de Barcelona y en la de 1855 con tres Paisajes y la obra Pórtico de un templo, en la de 1859 con ocho paisajes de Cataluña.  

Participó en las exposiciones barcelonesas de 1866 con siete paisajes (Recuerdo de los Pirineos), 1870 con cuatro paisajes de los Prineos y cuatro paisajes con animales y 1873  en la Exposición de Bellas Artes de Barcelona con dos Paísajes recuerdo de los Pirineos, Un grupo de vacas, Paísaje con vacas, Nacimiento del hijo Jesús (autor Rafael Mengs), Impresión de las llagas de san Francisco (Autor desconocido) , Ecce Homo,  y boceto según Rubens de Moisés en el rio Nilo.

Constaba residiendo en 1855 en  San Pablo, 12, en 1859 en Bajada de Santa Clara, 2, en 1870  Llibreteria, 4 y en 1873 en la calle Xuclá, 15 4º de Barcelona.

 

Catálogos de las exposiciones, Anticvaria, Ossorio, Repertori, Rafols.
 

 

Fernando Alcolea, febrero 2014